RE: [EPP-discuss] EPP funktioner / EPP features

From: Boris Fernandez <Boris.Fernandez_at_ascio.com>
Date: Wed, 19 Feb 2014 13:47:57 +0000

5. Name-server Change for sure on my top


4. Name-server Administration : Am I understanding correctly of I said this is completely not going to the
 right direction if we are trying to evolve to a registrar model ...

Please wipe out number 4

-----Original Message-----
From: Jonas B. Nielsen [mailto:jonasbn_at_dk-hostmaster.dk]
Sent: 19. februar 2014 14:39
To: EPP-discuss_at_liste.dk-hostmaster.dk
Subject: [EPP-discuss] EPP funktioner / EPP features

Høring om prioritering af nye EPP funktioner hos DK Hostmaster
 
DK Hostmaster ønsker at optimere EPP-servicen ved at implementere otte nye EPP-funktioner. For at implementeringen kan foregå på en måde, så det bliver mest gavnligt for jer registratorer, ønsker vi en tilbagemelding om, to forhold. Hvilken nytte har de forskellige funktioner for jer, altså om I vil bruge dem, og hvilken rækkefølge kunne I ønske jer, at implementeringen skal foregå i?
 
I tilbydes derfor at gennemgå funktionerne i vedhæftede specifikation og tilbagemelde en evt. ønsket rækkefølge inden d. 14. marts 2014 tilregistrator_at_dk-hostmaster.dk. Vi vil derefter forsøge at tilgodese jeres ønsker så vidt det er muligt i forhold til vores Generelle Vilkår og de nye krav i den nye domænelov.
 
Processen
De otte funktioner vil blive implementeret løbende over 2014 og 2015. Der vil ved hver release blive opsat et testmiljø, som I kan afprøve i, inden funktionen sættes i drift. Der vil komme en teknisk specifikation i forbindelse med hver implementering. I kan følge processen og få information om testmiljøet ved at følge maillisten EPP.
 
Vi ser frem til at modtage jeres ønsker til en implementeringsrækkefølge.
De bedste hilsner,
DK Hostmaster
 

 

Hearing on the prioritization of new EPP features
 
DK Hostmaster wish to optimize the EPP service by implementing eight new EPP functions. To make it most beneficial for the registrars we would like your feedback on two things: To which use each release has to you, and in which order you think the releases should be in.
 
We therefore offer you to review the EPP functions in the attached specification and send back a desired order within March 14th 2014 toregistrator_at_dk-hostmaster.dk. We will then try to accommodate your wishes as far as possible in relation to our Terms and Conditions and the new requirements in the new Danish Domain law.
 
The process
The eight releases will be implemented during 2014 and 2015. In each case a test environment will be set up so that you can test the functions before put in to operation. The releases will be accompanied by a technical specification. You can follow the process and get more information about the test environment by following the EPP mail list.
 
We look forward to receive your wishes to a release order.
Best regards,

DK Hostmaster

--
Med venlig hilsen/Best Regards
Jonas B. Nielsen	
Software udvikler/Softwaredeveloper
Kalvebod Brygge 45, 3. sal
1560 København V
Tlf.      +45 33 64 60 60
Mobil:   +45 31 54 60 56
Fax.:     +45 33 64 60 66
Email:    jonasbn_at_dk-hostmaster.dk
Homepage: https://www.dk-hostmaster.dk
.dk Danmarks plads på Internettet
-------------------------------------------------------------------------
Dette er en e-mail fra DK Hostmaster A/S. Denne e-mail kan indeholde fortrolig information, som kun er til brug for den tiltænkte modtager.
Hvis du ved en fejl har modtaget denne e-mail, bedes du venligst straks give afsenderen besked om dette og slette e-mailen fra dit system uden at offentliggøre, videresende eller tage kopi af meddelelsen.
This is an email from DK Hostmaster A/S. This message may contain confidential information and is intended solely for the use of the intended addressee. If you are not the intended addressee please notify the sender immediately and delete this e-mail from your system. You are not permitted to disclose, distribute or copy the information in this e-mail.
--------------------------------------------------------------------------
Received on Wed Feb 19 2014 - 14:47:57 CET

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Fri Feb 06 2015 - 11:39:20 CET