Re: [EPP-discuss] EPP funktioner / EPP features

From: Benny Samuelsen <benny_at_isphuset.no>
Date: Thu, 20 Feb 2014 07:53:11 +0100

Not really sure where to start….

We haven’t switched to EPP yet because of the lack of the most basic futures.
All the things listed should have been in place when launching the platform regardless of what kind of registry you run.
The daring asking us to choose whats most important… I really don’t think the words describing that should be on print!

So the answer are all of them now and not in the next 2 years.-- 
Benny Samuelsen
benny_at_isphuset.no
ISPHuset Nordic AS
Arupsgate 18
3015 Drammen
Tlf sentralbord +47 3226 0200 
Faks +47 3281 1355
www.isphuset.no
www.facebook.com/isphuset
www.twitter.com/isphuset
19. feb. 2014 kl. 14:38 skrev Jonas B. Nielsen <jonasbn_at_dk-hostmaster.dk>:
> Høring om prioritering af nye EPP funktioner hos DK Hostmaster
> 
> DK Hostmaster ønsker at optimere EPP-servicen ved at implementere otte nye EPP-funktioner. For at implementeringen kan foregå på en måde, så det bliver mest gavnligt for jer registratorer, ønsker vi en tilbagemelding om, to forhold. Hvilken nytte har de forskellige funktioner for jer, altså om I vil bruge dem, og hvilken rækkefølge kunne I ønske jer, at implementeringen skal foregå i?
> 
> I tilbydes derfor at gennemgå funktionerne i vedhæftede specifikation og tilbagemelde en evt. ønsket rækkefølge inden d. 14. marts 2014 tilregistrator_at_dk-hostmaster.dk.  Vi vil derefter forsøge at tilgodese jeres ønsker så vidt det er muligt i forhold til vores Generelle Vilkår og de nye krav i den nye domænelov.
> 
> Processen
> De otte funktioner vil blive implementeret løbende over 2014 og 2015. Der vil ved hver release blive opsat et testmiljø, som I kan afprøve i, inden funktionen sættes i drift. Der vil komme en teknisk specifikation i forbindelse med hver implementering. I kan følge processen og få information om testmiljøet ved at følge maillisten EPP.
> 
> Vi ser frem til at modtage jeres ønsker til en implementeringsrækkefølge.
> De bedste hilsner,
> DK Hostmaster
> 
> 
> 
> 
> Hearing on the prioritization of new EPP features
> 
> DK Hostmaster wish to optimize the EPP service by implementing eight new EPP functions. To make it most beneficial for the registrars we would like your feedback on two things: To which use each release has to you, and in which order you think the releases should be in.
> 
> We therefore offer you to review the EPP functions in the attached specification and send back a desired order within March 14th 2014 toregistrator_at_dk-hostmaster.dk. We will then try to accommodate your wishes as far as possible in relation to our Terms and Conditions and the new requirements in the new Danish Domain law.
> 
> The process
> The eight releases will be implemented during 2014 and 2015. In each case a test environment will be set up so that you can test the functions before put in to operation. The releases will be accompanied by a technical specification. You can follow the process and get more information about the test environment by following the EPP mail list.
> 
> We look forward to receive your wishes to a release order.
> Best regards,
> 
> DK Hostmaster
> 
> --
> Med venlig hilsen/Best Regards
> Jonas B. Nielsen	
> Software udvikler/Softwaredeveloper
> 
> 
> Kalvebod Brygge 45, 3. sal
> 1560 København V
> 
> Tlf.      +45 33 64 60 60
> Mobil:   +45 31 54 60 56
> Fax.:     +45 33 64 60 66
> Email:    jonasbn_at_dk-hostmaster.dk
> Homepage: https://www.dk-hostmaster.dk
> 
> .dk Danmarks plads på Internettet
> 
> -------------------------------------------------------------------------
> Dette er en e-mail fra DK Hostmaster A/S. Denne e-mail kan indeholde
> fortrolig information, som kun er til brug for den tiltænkte modtager.
> Hvis du ved en fejl har modtaget denne e-mail, bedes du venligst straks
> give afsenderen besked om dette og slette e-mailen fra dit system uden
> at offentliggøre, videresende eller tage kopi af meddelelsen.
> 
> This is an email from DK Hostmaster A/S. This message may contain
> confidential information and is intended solely for the use of the
> intended addressee. If you are not the intended addressee please notify
> the sender immediately and delete this e-mail from your system. You are
> not permitted to disclose, distribute or copy the information in this
> e-mail.
> --------------------------------------------------------------------------
> <EPP-roadmap_rev_1_2.pdf>
Received on Thu Feb 20 2014 - 07:53:11 CET

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Fri Feb 06 2015 - 11:39:21 CET