Re: [EPP-discuss] EPP funktioner / EPP features

From: Paul Pejman Mikkelsen <ppjm_at_enavn.dk>
Date: Mon, 24 Feb 2014 08:36:38 +0000

Dear Jonas,

The evolution in this list shows that registrars need a way to communicate with each other in a more efficient way. It would be great if DK-Hostmaster makes another list available for this purpose. In the opposite case, there is a risk that the registrars provide their own lists and communicate out of the DK-Hostmaster world, without any form of idea exchange with DKH.


--
Med venlig hilsen,
Paul Pejman Mikkelsen
Administrerende direktør | enavn ApS "Leverandør af professionelle webløsninger"
Administration:
enavn ApS
Brogade 2 | DK-4700 Næstved
Datacenter:
enavn ApS
Århusgade 88 | DK-2100 København Ø
T: +45 8820 5000 | M: +45 21 45 03 04 | E: ppjm_at_enavn.dk<mailto:ppjm_at_enavn.dk> | W: http://www.enavn.dk
Den 24/02/2014 kl. 09.12 skrev Jonas B.Nielsen <jonasbn_at_dk-hostmaster.dk<mailto:jonasbn_at_dk-hostmaster.dk>>:
Dear Subscribers,
Thanks for the feedback, nice to see so many active subscribers participating in an ongoing discussion. I do however need to highlight the process of the hearing, since the information were only relayed to this list for informing and reaching a possible interested audience with information about the hearing.
1. The hearing requires that your write your responses to registrator_at_dk-hostmaster.dk<mailto:registrator_at_dk-hostmaster.dk>, since this list is intended for discussion of technical aspects in relation to the EPP service offered by DK Hostmaster.
2. The EPP-discuss list is intended for technical discussions and subscribers from DK Hostmaster are technicians. We do not have mandate or expertise to go into legal or political discussions on domain name registration or registry models, this have been underlined on several occasions and it is still in effect.
3. Taking the two above points into account, we do not expect to respond to mails sent to the list in this thread, even though some of the responses are technically interesting, I must emphasize that you all should follow the hearing process. We will gather all input before processing it.
This should explain our somewhat silent stand on the contents of this thread.
Please respect the topic of the mailing list and other subscribers when posting.
jonasbn
On 19/02/2014, at 14.38, Jonas B. Nielsen <jonasbn_at_dk-hostmaster.dk<mailto:jonasbn_at_dk-hostmaster.dk>> wrote:
Høring om prioritering af nye EPP funktioner hos DK Hostmaster
DK Hostmaster ønsker at optimere EPP-servicen ved at implementere otte nye EPP-funktioner. For at implementeringen kan foregå på en måde, så det bliver mest gavnligt for jer registratorer, ønsker vi en tilbagemelding om, to forhold. Hvilken nytte har de forskellige funktioner for jer, altså om I vil bruge dem, og hvilken rækkefølge kunne I ønske jer, at implementeringen skal foregå i?
I tilbydes derfor at gennemgå funktionerne i vedhæftede specifikation og tilbagemelde en evt. ønsket rækkefølge inden d. 14. marts 2014 tilregistrator_at_dk-hostmaster.dk<mailto:tilregistrator_at_dk-hostmaster.dk>. Vi vil derefter forsøge at tilgodese jeres ønsker så vidt det er muligt i forhold til vores Generelle Vilkår og de nye krav i den nye domænelov.
Processen
De otte funktioner vil blive implementeret løbende over 2014 og 2015. Der vil ved hver release blive opsat et testmiljø, som I kan afprøve i, inden funktionen sættes i drift. Der vil komme en teknisk specifikation i forbindelse med hver implementering. I kan følge processen og få information om testmiljøet ved at følge maillisten EPP.
Vi ser frem til at modtage jeres ønsker til en implementeringsrækkefølge.
De bedste hilsner,
DK Hostmaster
Hearing on the prioritization of new EPP features
DK Hostmaster wish to optimize the EPP service by implementing eight new EPP functions. To make it most beneficial for the registrars we would like your feedback on two things: To which use each release has to you, and in which order you think the releases should be in.
We therefore offer you to review the EPP functions in the attached specification and send back a desired order within March 14th 2014 toregistrator_at_dk-hostmaster.dk<mailto:toregistrator_at_dk-hostmaster.dk>. We will then try to accommodate your wishes as far as possible in relation to our Terms and Conditions and the new requirements in the new Danish Domain law.
The process
The eight releases will be implemented during 2014 and 2015. In each case a test environment will be set up so that you can test the functions before put in to operation. The releases will be accompanied by a technical specification. You can follow the process and get more information about the test environment by following the EPP mail list.
We look forward to receive your wishes to a release order.
Best regards,
DK Hostmaster
--
Med venlig hilsen/Best Regards
Jonas B. Nielsen
Software udvikler/Softwaredeveloper
Kalvebod Brygge 45, 3. sal
1560 København V
Tlf.   +45 33 64 60 60
Mobil:  +45 31 54 60 56
Fax.:   +45 33 64 60 66
Email:  jonasbn_at_dk-hostmaster.dk<mailto:jonasbn_at_dk-hostmaster.dk>
Homepage: https://www.dk-hostmaster.dk
.dk Danmarks plads på Internettet
-------------------------------------------------------------------------
Dette er en e-mail fra DK Hostmaster A/S. Denne e-mail kan indeholde
fortrolig information, som kun er til brug for den tiltænkte modtager.
Hvis du ved en fejl har modtaget denne e-mail, bedes du venligst straks
give afsenderen besked om dette og slette e-mailen fra dit system uden
at offentliggøre, videresende eller tage kopi af meddelelsen.
This is an email from DK Hostmaster A/S. This message may contain
confidential information and is intended solely for the use of the
intended addressee. If you are not the intended addressee please notify
the sender immediately and delete this e-mail from your system. You are
not permitted to disclose, distribute or copy the information in this
e-mail.
--------------------------------------------------------------------------
<EPP-roadmap_rev_1_2.pdf>
--
Med venlig hilsen/Best Regards
Jonas B. Nielsen
Software udvikler/Softwaredeveloper
Kalvebod Brygge 45, 3. sal
1560 København V
Tlf.   +45 33 64 60 60
Mobil:  +45 31 54 60 56
Fax.:   +45 33 64 60 66
Email:  jonasbn_at_dk-hostmaster.dk<mailto:jonasbn_at_dk-hostmaster.dk>
Homepage: https://www.dk-hostmaster.dk
.dk Danmarks plads på Internettet
-------------------------------------------------------------------------
Dette er en e-mail fra DK Hostmaster A/S. Denne e-mail kan indeholde
fortrolig information, som kun er til brug for den tiltænkte modtager.
Hvis du ved en fejl har modtaget denne e-mail, bedes du venligst straks
give afsenderen besked om dette og slette e-mailen fra dit system uden
at offentliggøre, videresende eller tage kopi af meddelelsen.
This is an email from DK Hostmaster A/S. This message may contain
confidential information and is intended solely for the use of the
intended addressee. If you are not the intended addressee please notify
the sender immediately and delete this e-mail from your system. You are
not permitted to disclose, distribute or copy the information in this
e-mail.
--------------------------------------------------------------------------
Received on Mon Feb 24 2014 - 09:36:38 CET

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Fri Feb 06 2015 - 11:39:22 CET