Notifikation om servicevindue / Notification of service window

From: Johnny Nordquist <jno_at_dk-hostmaster.dk>
Date: Fri, 16 Oct 2020 14:09:57 +0000

Kære modtager

I forbindelse med en omfattende opdatering af vores back-end systemer, vil der være lukket ned for alle vores administrative services fra fredag d. 13. november 2020 kl. 16.00 (CEST) til senest mandag d. 16. november 2020 kl. 08.00 (CEST).
Det betyder blandt andet, at der ikke er adgang til DK Hostmasters forhandlerportal eller selvbetjening i perioden.

Grundet Covid19-situationen tager vi forbehold for at servicevinduet kan blive påvirket. Vi vil kommunikere ud om dette, skulle der opstå udfordringer.

Forhandlere kan på https://www.dk-hostmaster.dk/da/nyt-grundlag-samarbejde-mellem-forhandlere-og-dk-hostmaster læse i detaljer om hvilke ændringer der bliver foretaget, og hvad man skal gøre for at være klar.

Spørgsmål omkring opdateringen kan stilles til tech_at_dk-hostmaster.dk<mailto:tech_at_dk-hostmaster.dk>

Vi beklager de gener, dette måtte medføre.

----
Dear subscriber
In connection with a comprehensive update of our back-end systems, all our administrative services will be shut down from Friday November 13th 2020 04.00 pm (CEST), to no later than Monday November 16th 2020 08.00 am (CEST).
This implies, among other things, that there are no access to DK Hostmaster's registrar portal or self-service portal during the above-mentioned period.
Due to the Covid19 situation, we reserve the right to change the service window. We will communicate about this, should challenges arise.
On https://www.dk-hostmaster.dk/en/new-basis-collaboration-between-registrars-and-dk-hostmaster registrars can read more about the changes, and what is needed to be ready.
Any questions regarding this, can be directed to tech_at_dk-hostmaster.dk<mailto:tech_at_dk-hostmaster.dk>
We apologize for any inconvenience this may cause.
Med venlig hilsen / Best regards
[cid:image001.png_at_01D6A3D4.C47F0020]
DK Hostmaster A/S
Ørestads Boulevard 108, 11. sal
DK-2300 København S
This is an email from DK Hostmaster A/S. This message may contain confidential information and is intended solely for the use of the intended addressee. If you are not the intended addressee, please notify the sender immediately and delete this e-mail from your system.


image001.png
(image/png attachment: image001.png)

image006.png
(image/png attachment: image006.png)

Received on Fri Oct 16 2020 - 16:09:57 CEST

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Fri Oct 16 2020 - 16:15:00 CEST