Notifikation om servicevindue / Notification of service window

From: Johnny Nordquist <jno_at_dk-hostmaster.dk>
Date: Tue, 26 Jan 2021 09:18:14 +0000

Kære modtager

Grundet udskiftning af vores centrale firewall løsning vil der være lukket ned for alle vores administrative services torsdag d. 25. februar 2021 kl. 05.00 - 07.00 (CEST)

Det betyder blandt andet, at der ikke er adgang til DK Hostmasters forhandlerportal eller selvbetjening i perioden.

Grundet Covid19-situationen tager vi forbehold for at servicevinduet kan blive påvirket. Vi vil kommunikere ud om dette, skulle der opstå udfordringer.

Spørgsmål omkring opdateringen kan stilles til tech_at_dk-hostmaster.dk<mailto:tech_at_dk-hostmaster.dk>

Vi beklager de gener, dette måtte medføre.


----
Dear subscriber
Due to replacement of our firewall solution, all our administrative services will be shut down Thursday February 25th 2021 05.00 am - 07.00 am (CEST)
This implies, among other things, that there are no access to DK Hostmaster's registrar portal and self-service portal during the above-mentioned period.
Due to the Covid19 situation, we reserve the right to change the service window. We will communicate about this, should challenges arise.
Any questions regarding this, can be directed to tech_at_dk-hostmaster.dk<mailto:tech_at_dk-hostmaster.dk>
We apologize for any inconvenience this may cause.
Med venlig hilsen / Best regards
[cid:image001.png_at_01D6F3CC.8D9309B0]
DK Hostmaster A/S
Ørestads Boulevard 108, 11. sal
DK-2300 København S
This is an email from DK Hostmaster A/S. This message may contain confidential information and is intended solely for the use of the intended addressee. If you are not the intended addressee, please notify the sender immediately and delete this e-mail from your system.


image001.png
(image/png attachment: image001.png)

image002.png
(image/png attachment: image002.png)

Received on Tue Jan 26 2021 - 10:18:14 CET

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Tue Jan 26 2021 - 10:30:00 CET