UDSKYDELSE/POSTPONEMENT: Notifikation om servicevindue / Notification of service window

From: Johnny Nordquist <jno_at_dk-hostmaster.dk>
Date: Thu, 18 Feb 2021 11:36:45 +0000

Kære modtager

D. 26. januar meldte vi ud, at vi, grundet udskiftning af den centrale firewall løsning d. 25. februar, lukker samtlige administrative services.

Grundet de nuværende Covid19-restriktioner er vi desværre nødsaget til at ændre tidspunktet til d. 11. marts kl. 05.00 - 07.00 (CET). Første gang var tidspunktet anført i CEST, så vær opmærksom på at tidspunktet for servicevinduet også er ændret.

Alle vores administrative services er berørt på nær .dk navneservicen. Det betyder også, at der ikke er adgang til f.eks. DK Hostmasters forhandlerportal, selvbetjening og EPP i perioden.

Spørgsmål vedrørende servicevinduet kan stilles til tech_at_dk-hostmaster.dk<mailto:tech_at_dk-hostmaster.dk>.

Vi beklager ulejligheden, dette måtte medføre.

------------

Dear subscriber

On January 26th, we announced, that due to the replacement of the central firewall solution on February 25th, all administrative services will be inaccessible.

Due to current Covid19 restrictions, we unfortunately are forced to change the time to March 11th between 05.00 - 07.00 (CET). Originally the time was listed in CEST, so be aware that the time for the service window has also changed.

All our administrative services are affected except the .dk name service. This also means that there is no access to DK Hostmaster's registrar portal, self-service and EPP during the period.

Any questions regarding the service window can be directed to tech_at_dk-hostmaster.dk<mailto:tech_at_dk-hostmaster.dk>.

We apologize for any inconvenience this may cause.


Med venlig hilsen / Best regards

[cid:image001.png_at_01D705F2.B6FB3560]
DK Hostmaster A/S
Ørestads Boulevard 108, 11. sal
DK-2300 København SThis is an email from DK Hostmaster A/S. This message may contain confidential information and is intended solely for the use of the intended addressee. If you are not the intended addressee, please notify the sender immediately and delete this e-mail from your system.

image001.png
(image/png attachment: image001.png)

image002.png
(image/png attachment: image002.png)

Received on Thu Feb 18 2021 - 12:36:45 CET

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Thu Feb 18 2021 - 13:35:00 CET